024 3 8254 239 | hanoi@gso.gov.vn

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2024

29/05/2024 11:29

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Nông nghiệp

Hoạt động sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung vào chăm sóc lúa, cây màu vụ Xuân và phát triển đàn gia súc, gia cầm. Diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân năm nay đạt 80,9 nghìn ha, bằng 98,1% cùng kỳ năm trước. Thời điểm này, lúa đang giai đoạn trỗ, chín sáp; trà lúa sớm đang dần chín bắt đầu cho thu hoạch. Về cây màu vụ Đông xuân năm nay, Thành phố gieo trồng được 129,1 nghìn ha cây hàng năm, bằng 98,5% cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích ngô đạt 8,9 nghìn ha, bằng 99,6%; khoai lang 1,1 nghìn ha, tăng 0,7%; đậu tương 931 ha, bằng 99,6%; lạc 1,5 nghìn ha, bằng 92,3%; rau 24,2 nghìn ha, bằng 98%; đậu 294 ha, tăng 19%.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Đàn lợn hiện có 1,46 triệu con, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023; đàn trâu 29,4 nghìn con, tăng 2,1%; đàn bò 126,2 nghìn con, giảm 1,9%; đàn gia cầm 41,2 triệu con, tăng 1,5% (đàn gà 27,3 triệu con, tăng 1,6%). Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 106,9 nghìn tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2023; thịt trâu 879 tấn, tăng 2,2%; thịt bò 4,5 nghìn tấn, giảm 0,1%; thịt gia cầm 69,1 nghìn tấn, tăng 3,1% (thịt gà 52,2 nghìn tấn, tăng 4%); trứng gia cầm 1.210 triệu quả, tăng 4,1%.

1.2. Lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất lâm nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào công tác chăm sóc và bảo vệ rừng. Trong tháng Năm, sản lượng gỗ khai thác đạt 1,7 nghìn m3, bằng 96,1% cùng kỳ năm trước; sản lượng củi đạt 63 ste, tăng 3,3%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 90 ha, bằng 97,8% cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 454 nghìn cây, tăng 0,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 8,5 nghìn m3, bằng 96%; sản lượng củi đạt 304 ste, tăng 3,4%.

Sản lượng thủy sản tháng Năm ước đạt 10,4 nghìn tấn (chủ yếu sản lượng cá), tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 10,3 nghìn tấn, tăng 3,5%; thủy sản khai thác đạt 107 tấn, giảm 1,8%. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 47,9 nghìn tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 47,4 nghìn tấn, tăng 3,5%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 499 tấn, giảm 2,2%.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng Năm tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,3% và tăng 4,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,3% và tăng 13,6%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 2,5% và tăng 11,2%; ngành khai khoáng giảm 9,7% so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số IIP tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 14,7%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 9,7%; khai khoáng giảm 7,3%.

Trong 5 tháng đầu năm nay, một số ngành chế biến, chế tạo đạt mức tăng khá so với cùng kỳ như: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 13,7%; sản xuất thiết bị điện tăng 13,4%; sản xuất máy móc, thiết bị tăng 11,7%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 11,1%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 10,1%. Bên cạnh đó, 5 ngành sản xuất có chỉ số IIP giảm so với cùng kỳ: Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc giảm 9,8%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ và sản xuất xe có động cơ giảm 4,2%; sản xuất da và sản phẩm có liên quan giảm 3,1%; dệt giảm 0,6%.

Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp ước đến cuối tháng 5/2024 tăng 0,7% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động đang làm việc trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước giảm 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,9%; khu vực Nhà nước tăng 1,2%. Chia theo ngành kinh tế: Lao động đang làm việc trong ngành chế biến, chế tạo giảm 2,2% (trong đó sản xuất máy móc, thiết bị giảm 20,7%; dệt giảm 10,2%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 8%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 5,5%); ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt giảm 0,4%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,6%; ngành khai khoáng tăng 24,9%.

3. Thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) do địa phương quản lý tháng Năm ước tính đạt 4.686 tỷ đồng, tăng 15,6% so với thực hiện tháng trước và tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: Vốn NSNN cấp Thành phố 1.909 tỷ đồng, tăng 25,4% và tăng 19,8%; vốn NSNN cấp huyện 2.543 tỷ đồng, tăng 8,5% và tăng 24,8%; vốn NSNN cấp xã 234 tỷ đồng, tăng 25,3% và tăng 68,1%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư từ nguồn NSNN do địa phương quản lý thực hiện được 18,7 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và đạt 24% kế hoạch năm 2024, trong đó: Vốn NSNN cấp Thành phố 7,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% và đạt 20,6%; vốn NSNN cấp huyện 10,4 nghìn tỷ đồng, tăng 32,5% và đạt 27%; vốn NSNN cấp xã 0,9 nghìn tỷ đồng, tăng 50,6% và đạt 25,8%.

Tình hình thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn Thành phố:

Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Tuyến đường Vành đai 4 vùng Thủ đô đi qua 3 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh), kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai và Nội Bài - Hạ Long có chiều dài 112,8 km với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 85,8 nghìn tỷ đồng. Hiện nay, dự án đang được các địa phương tích cực triển khai bàn giao mặt bằng để thi công toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra. Đến thời điểm này, tổng vốn đã đầu tư cho dự án khoảng 12,6 nghìn tỷ đồng, tiến độ thi công xây lắp đạt 9,2%.

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1): Dự án có chiều dài 2,3 km, mặt cắt ngang 50 m và hợp phần 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh. Điểm đầu tuyến đường giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa) và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (quận Ba Đình). Mức đầu tư giai đoạn 1 dự án hơn 7,2 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố, trong đó chi phí xây dựng 627 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 5,8 nghìn tỷ đồng. Đến nay dự án đã giải ngân 30,7% kế hoạch vốn.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai: Dự án cải tạo 21,7 km, đoạn nút giao Ba La quận Hà Đông đến Thị trấn Xuân Mai huyện Chương Mỹ. Dự án nâng cấp thành 4 - 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, chiều rộng nền đường được mở 50m - 60m góp phần hoàn chỉnh trục đường hướng tâm kết nối Quốc lộ 21A đường Hồ Chí Minh và tuyến đường Vành đai 4 vùng Thủ đô. Tổng vốn đầu tư 8,1 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố, trong đó trên 5,1 nghìn tỷ đồng giải phóng mặt bằng; 2,9 nghìn tỷ đồng chi phí xây dựng, mua sắm thiết bị. Đến nay dự án đã giải ngân 7,3% kế hoạch vốn.

Dự án tuyến đường cao tốc Đại Lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình: Có chiều dài 6,7 km, điểm đầu kết nối giữa cao tốc Đại lộ Thăng Long với Quốc lộ 21, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, điểm cuối kết nối với đường Hòa Lạc - Hòa Bình; mặt cắt ngang từ 120m - 180m. Tổng mức đầu tư toàn dự án 5,2 nghìn tỷ đồng. Đến nay dự án đã giải ngân 7% kế hoạch vốn.

Dự án Xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn 1: Với tổng mức đầu tư gần 785 tỷ đồng, dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 67,9 nghìn m2 tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Quy mô dự án gồm 1 khối nhà cao 6 tầng có 2 đơn nguyên với năng lực thiết kế 200 giường bệnh nội trú. Đến nay dự án đã giải ngân 50,2% kế hoạch vốn. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2024.

Dự án Cung Thiếu nhi Hà Nội: Dự án được khởi công tháng 3/2021 với tổng mức đầu tư hơn 1,3 nghìn tỷ đồng. Công trình được xây dựng tại Khu công viên và hồ điều hòa CV1 thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy với tổng diện tích 39,6 nghìn m2, trong đó diện tích xây dựng 10,3 nghìn m2. Đến nay dự án đã giải ngân 74,6% kế hoạch vốn. Dự kiến công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong cuối năm 2024.

4. Thu hút đầu tư nước ngoài và đăng ký doanh nghiệp

4.1. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tháng Năm, thành phố Hà Nội có 19 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 17,3 triệu USD; có 7 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với 70,7 triệu USD; có 19 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt 10,6 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, toàn Thành phố thu hút 1.120 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 92 dự án với số vốn đạt 1.025 triệu USD; 64 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 36,8 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 86 lượt, đạt 57,9 triệu USD.

4.2. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng Năm, thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 3.248 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 28,2 nghìn tỷ đồng, giảm 28,9%; 945 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 74,7%; 2.064 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 98,6%; 348 doanh nghiệp giải thể, tăng 14,7%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 12,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 124,3 nghìn tỷ đồng, giảm 2% về số lượng doanh nghiệp và giảm 3,5% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; 5,4 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 18,5%; gần 16,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 29,4%; có 1,7 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 14,8%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

5. Hoạt động thương mại, dịch vụ

5.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Trong tháng Năm, Thành phố thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp nghỉ Lễ kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước tính đạt 69 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 43,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% và tăng 12,2%; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 8,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% và tăng 10,4%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% và tăng 46,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt 14 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% và tăng 8,9%.  

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 336,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 215,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 64,1% tổng mức và tăng 10% (đá quý, kim loại quý tăng 29,4%; lương thực, thực phẩm tăng 11,9%; hàng may mặc tăng 10,1%, ô tô con tăng 8,1%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 7,5%; xăng dầu tăng 7,1%; phương tiện đi lại trừ ô tô con tăng 6,7%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 5,3%; hàng hóa khác tăng 12,7%). Doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 43 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% và tăng 12,4% (dịch vụ lưu trú tăng 34,8%; dịch vụ ăn uống tăng 10,1%). Doanh thu du lịch lữ hành đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,2% và tăng 48,9%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 67,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 19,9% và tăng 4,3%.

5.2. Vận tải và bưu chính chuyển phát

Vận chuyển hành khách: Số lượt hành khách vận chuyển tháng Năm ước đạt 35,4 triệu lượt người, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển ước đạt hơn 1 tỷ lượt người.km, tăng 0,4% và tăng 10%; doanh thu ước tính đạt 1,8 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% và tăng 17,8%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, số lượt hành khách vận chuyển đạt 170,5 triệu lượt người, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 5,1 tỷ lượt người.km, tăng 19,1%; doanh thu đạt 9 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5%.

Vận tải hàng hóa: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng Năm ước tính đạt 134,6 triệu tấn, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 13 tỷ tấn.km, tăng 0,3% và tăng 11%; doanh thu ước tính đạt 7,6 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% và tăng 14,2%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 661 triệu tấn, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 64,4 tỷ tấn.km, tăng 14,8%; doanh thu đạt 37,6 nghìn tỷ đồng, tăng 16,5%.

Doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải: Tháng Năm ước tính đạt 7,7 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu đạt 36,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát: Tháng Năm ước tính đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu đạt 5,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023.

5.3. Hoạt động du lịch

Tổng lượt khách du lịch đến Hà Nội tháng Năm ước đạt 547 nghìn lượt người, giảm 1% so với tháng trước và tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2.641 nghìn lượt người, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Khách quốc tế tháng Năm ước đạt 392 nghìn lượt người, giảm 1,7% so với tháng trước và tăng 64,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đạt 1.917 nghìn lượt người, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hàn Quốc đạt 223 nghìn lượt người, tăng 26,9%; Trung Quốc 206 nghìn lượt người, gấp 2,2 lần; Mỹ 130,4 nghìn lượt người, tăng 34,2%; Anh 113,6 nghìn lượt người, tăng 59,3%; Pháp 103,8 nghìn lượt người, tăng 76%; Nhật Bản 102,6 nghìn lượt người, tăng 37%; Đức 75,8 nghìn lượt người, tăng 66,5%; Ma-lai-xi-a đạt 50,6 nghìn lượt khách, tăng 16,6%; Canada 41,3 nghìn lượt người, tăng 40,2%; Xin-ga-po 38,8 nghìn lượt người, tăng 7,8%; Thái Lan 34,4 nghìn lượt người, giảm 28,6%.

Khách nội địa tháng Năm ước đạt 155 nghìn lượt người, tăng 1% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, khách trong nước đến Hà Nội đạt 724 nghìn lượt người, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình hoạt động của cơ sở lưu trú và các dịch vụ du lịch khác: Trên địa bàn Thành phố hiện có 3.760 cơ sở lưu trú du lịch với 71,2 nghìn phòng, trong đó 607 khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao với 26,6 nghìn phòng, chiếm 37% tổng số phòng và 16% tổng số cơ sở lưu trú du lịch. Trong tháng Năm, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ 1 đến 5 sao ước đạt 64,7%, giảm 1,7% so với tháng trước và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao đạt 63,9%, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn Hà Nội hiện có 43 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 41 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 7 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí và 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn đã thu hút, đông đảo lượng du khách và người dân đến thăm quan và mua sắm.

5.4. Xuất, nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Năm ước tính đạt 1.486 triệu USD, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt 866 triệu USD, tăng 1,8% và tăng 7,2%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 620 triệu USD, tăng 1,8% và tăng 10,2%. Trong tháng, một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ: Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 214 triệu USD, tăng 29,4%; máy móc thiết bị phụ tùng đạt 195 triệu USD, tăng 20,6%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 150 triệu USD, tăng 20,8%; hàng nông sản đạt 128 triệu USD, tăng 8,1%; xăng dầu đạt 120 triệu USD, tăng 9,6%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 73 triệu USD, tăng 17,7%; hàng hóa khác đạt 369 triệu USD, tăng 3,5%. Trong tháng Năm cũng có 2 nhóm hàng chủ yếu kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ: Hàng dệt may đạt 158 triệu USD, giảm 16,8%; giầy dép và sản phẩm từ da đạt 25 triệu USD, giảm 38,5%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 7,16 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt 4,19 tỷ USD, tăng 10,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,97 tỷ USD, tăng 3,6%. Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ: Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 995 triệu USD, tăng 10,3%; máy móc thiết bị phụ tùng đạt 920 triệu USD, tăng 15,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 773 triệu USD, tăng 10,9%; hàng nông sản đạt 629 triệu USD, tăng 45,7%; xăng dầu đạt 627 triệu USD, tăng 14,8%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 330 triệu USD, tăng 9%; hàng hóa khác đạt 1,8 tỷ USD, tăng 2,1%. Có 4/12 nhóm hàng chủ yếu kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ: Hàng dệt may đạt 778 triệu USD, giảm 4,1%; giầy dép và sản phẩm từ da đạt 125 triệu USD, giảm 31,8%; thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh đạt 92 triệu USD, giảm 9,6%; điện thoại và linh kiện đạt 47 triệu USD, giảm 41%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Năm ước tính đạt 3.451 triệu USD, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt 2.883 triệu USD, tăng 2,7% và tăng 23,2%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 568 triệu USD, tăng 2,9% và tăng 4,3%. Một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ: Xăng dầu đạt 603 triệu USD, tăng 87,7%; máy móc thiết bị phụ tùng đạt 544 triệu USD, tăng 6,2%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 210 triệu USD, tăng 23%; sắt thép đạt 184 triệu USD, tăng 58,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 179 triệu USD, tăng 14%; kim loại khác đạt 103 triệu USD, tăng 36,8%; chất dẻo đạt 99 triệu USD, tăng 6,7%; vải đạt 88 triệu USD, tăng 5,1%; sản phẩm chất dẻo đạt 64 triệu USD, tăng 6,7%; hàng hóa khác đạt 1.144 triệu USD, tăng 9,6%. Trong tháng, 4/14 nhóm hàng chủ yếu có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ: Hàng điện gia dụng và linh kiện đạt 66 triệu USD, giảm 14,3%; sản phẩm hóa chất đạt 63 triệu USD, giảm 6,6%; thức ăn gia súc đạt 57 triệu USD, giảm 1%; ngô đạt 47 triệu USD, giảm 6,3%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 15,98 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt 13,35 tỷ USD, tăng 14,2%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt 2,63 tỷ USD, giảm 0,7%. Một số nhóm hàng có giá trị nhập khẩu lớn như: Máy móc thiết bị, phụ tùng đạt 2.507 triệu USD, tăng 7,7%; xăng dầu đạt 2.502 triệu USD, tăng 23,5%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 969 triệu USD, tăng 8%; sắt thép đạt 846 triệu USD, tăng 32,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 807 triệu USD, giảm 0,8%; chất dẻo đạt 490 triệu USD, tăng 4,7%; kim loại khác đạt 483 triệu USD, tăng 25,6%; hàng hóa khác đạt 5.478 triệu USD, tăng 12,2%.

6. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 giảm 0,13% so với tháng trước, tăng 0,59% so với tháng 12/2023 và tăng 5,43% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 5 tháng đầu năm nay tăng 5,31% so với bình quân cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng Năm, 3/11 nhóm hàng có CPI giảm so với tháng trước, trong đó: Nhóm giao thông giảm 1,59% (tác động làm giảm CPI chung 0,16%) do bình quân trong tháng giá xăng giảm 4,65% so với tháng trước; giá dầu diezen giảm 5,07%. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,02% do giá gas giảm 1,43%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,01%. Trong tháng có 6/11 nhóm hàng CPI tăng nhẹ so với tháng trước: Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,54% (tác động làm tăng CPI chung 0,03%); nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,03%; các nhóm: Thuốc, dịch vụ y tế; may mặc, mũ nón, giày dép; đồ uống và thuốc lá cùng tăng 0,02%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,07%. Có 2 nhóm hàng chỉ số CPI tương đương tháng trước là: Hàng ăn, dịch vụ ăn uống và giáo dục.

Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 5,31% so với bình quân cùng kỳ năm trước, trong đó 9/11 nhóm hàng CPI bình quân tăng: Nhóm giáo dục tăng 32,87% (tác động làm CPI bình quân chung 5 tháng đầu năm tăng 2,6%) do 3 tháng đầu năm các trường công lập trên địa bàn Hà Nội áp dụng mức thu học phí theo Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố, đồng thời một số trường dân lập, tư thục cũng áp dụng mức tăng thu học phí trong năm học 2023-2024. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,87% (tác động làm CPI tăng 1,19%) do bình quân 5 tháng giá gas tăng 2,62% so với cùng kỳ; sản lượng tiêu thụ điện, nước tăng dẫn đến giá điện bình quân tăng 9,51%; giá nước tăng 31,08%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,27% (tác động làm CPI tăng 1,02%); thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,98% (tác động làm CPI tăng 0,15%); giao thông tăng 2,73% (tác động làm CPI tăng 0,27%); đồ uống và thuốc lá tăng 2,63% (tác động làm CPI tăng 0,05%); may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,88% (tác động làm CPI tăng 0,11%); hàng hóa và dịch vụ khác tăng 7,24% chủ yếu do giá đồ trang sức tăng 25,15% và dịch vụ bảo hiểm y tế tăng 20,82% đã tác động làm CPI bình quân chung tăng 0,26%. Trong 5 tháng đầu năm nay, có 2/11 nhóm hàng CPI bình quân giảm so với bình quân cùng kỳ: Nhóm bưu chính viễn thông giảm 1,44%; thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,33%.

Chỉ số giá vàng tháng Năm tăng 3,63% so với tháng trước, tăng 22,19% so với tháng 12/2023 và tăng 33,33% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 24,87% so với bình quân cùng kỳ năm 2023.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng Năm tăng 1,36% so với tháng trước, tăng 4,25% so với tháng 12/2023 và tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 5,09% so với bình quân cùng kỳ năm 2023.

7. Tài chính, ngân hàng và thị trường chứng khoán

7.1. Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 227,3 nghìn tỷ đồng, đạt 55,6% dự toán pháp lệnh năm và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nội địa 215,9 nghìn tỷ đồng, đạt 57% và tăng 12,9%; thu từ dầu thô 1,6 nghìn tỷ đồng, đạt 53,7% và tăng 36,9%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9,8 nghìn tỷ đồng, đạt 36,3% và tăng 6,1%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa 5 tháng đầu năm 2024: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 41,9 nghìn tỷ đồng, đạt 59,4% dự toán năm và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 14,9 nghìn tỷ đồng, đạt 55,7% và tăng 15,8%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 48,3 nghìn tỷ đồng, đạt 61,4% và tăng 19,6%; thuế thu nhập cá nhân 23 nghìn tỷ đồng, đạt 56% và tăng 18,6%; thu tiền sử dụng đất 8,9 nghìn tỷ đồng, đạt 24,8% và gấp 3,2 lần; thu lệ phí trước bạ 2,8 nghìn tỷ đồng, đạt 43,4% tăng 3,1%; thu phí và lệ phí 9,6 nghìn tỷ đồng, đạt 49,3% và tăng 30,1%.

Chi ngân sách địa phương

5 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 37,2 nghìn tỷ đồng, đạt 25,4% dự toán năm và tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: Chi thường xuyên 21,8 nghìn tỷ đồng, đạt 38,1% và tăng 13,6%; chi đầu tư phát triển 15,4 nghìn tỷ đồng, đạt 19% và tăng 32,3%.

7.2. Tín dụng ngân hàng

Tình hình thực hiện lãi suất: Tháng Năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục khuyến khích các Tổ chức tín dụng (TCTD) tiết giảm chi phí, thực hiện chính sách giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Lãi suất cho vay bình quân của NHTM trong nước với các khoản vay cũ và mới còn dư nợ ở mức 7,5-9,7%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 3,6%/năm theo quy định của NHNN. Lãi suất tiền gửi tác động theo đó phổ biến ở mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 1,8 - 3,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 3 - 5,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 4,1 - 5,7%/năm.

Hoạt động huy động vốn: Ước đến cuối tháng 5/2024, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn Thành phố đạt 5.315 nghìn tỷ đồng, tăng 0,15% so với tháng trước và giảm 0,38% so với thời điểm kết thúc năm 2023, trong đó tiền gửi đạt 4.674 nghìn tỷ đồng, tăng 0,16% và tăng 0,08%; phát hành giấy tờ có giá đạt 641 nghìn tỷ đồng, tăng 0,03% và giảm 3,64%.

Hoạt động tín dụng: Ước đến cuối tháng 5/2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đạt 3.801 nghìn tỷ đồng, tăng 1,14% so với tháng trước và tăng 5,09% so với thời điểm kết thúc năm 2023, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 1.604 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% và tăng 6,61%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 2.197 nghìn tỷ đồng, tăng 1,03% và tăng 4,01%. Tính đến cuối tháng 5/2024, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD chiếm 1,9% trong tổng dư nợ. Các TCTD trên địa bàn chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt. Tình hình thanh khoản của các TCTD trên địa bàn đảm bảo.

Dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng trên địa bàn Thành phố: Cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chiếm 15,05% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế; cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 18,9%; chương trình nông nghiệp, nông thôn chiếm 8,93%; cho vay xuất khẩu chiếm 5,14%; cho vay công nghiệp hỗ trợ chiếm 2,32%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 0,36%; cho vay chính sách xã hội chiếm 0,43%.

7.3. Thị trường chứng khoán

Tính đến hết tháng Tư năm 2024, trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán (HNX và Upcom) do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội quản lý có 1.193 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, trong đó HNX có 322 doanh nghiệp và Upcom có 871 doanh nghiệp. Giá trị niêm yết trên cả hai sàn đạt 593,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó HNX đạt 159,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,01% và tăng 7,1%; Upcom đạt 434,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% và tăng 4,8%. Giá trị vốn hóa toàn thị trường tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng Tư đạt 1.556 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó HNX đạt 308 nghìn tỷ đồng, giảm 6% và tăng 18,8%; Upcom đạt 1.248 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% và tăng 28,3%.

Thị trường cổ phiếu niêm yết (HNX): Tháng Tư khối lượng giao dịch đạt 1.892 triệu CP được chuyển nhượng, giảm 20,5% so với tháng trước và giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước; giá trị giao dịch đạt 39,4 nghìn tỷ đồng, giảm 19,8% và tăng 46%. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 1.781 triệu CP, giảm 22,4% và giảm 1,4%; giá trị đạt 36,9 nghìn tỷ đồng, giảm 21,8% và tăng 47,4%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, khối lượng giao dịch đạt 7,2 tỷ CP với giá trị chuyển nhượng đạt 145 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% về khối lượng và tăng 68,6% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động cấp mã giao dịch và số tài khoản của các nhà đầu tư (NĐT): Tháng Tư, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp mới được 226 mã số giao dịch cho các NĐT nước ngoài (tổ chức 11 mã giao dịch; cá nhân 215 mã giao dịch). Số tài khoản giao dịch của các NĐT được cấp mới 4 tháng đầu năm 2024 đạt 540 nghìn tài khoản.

8. Một số vấn đề xã hội

8.1. Giải quyết việc làm

Trong tháng 5/2024, Thành phố hỗ trợ, giải quyết việc làm cho hơn 27 nghìn lao động, giảm 2,6% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách vay với số tiền 647,1 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 8,8 nghìn lao động; Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm với 632 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, kết quả có 1,6 nghìn lao động được tuyển dụng; số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 16,6 nghìn lao động. Tính chung 5 tháng đầu năm, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 100,3 nghìn lao động, đạt 60,8% kế hoạch năm, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong tháng Năm, Thành phố đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 5,6 nghìn người với số tiền được hỗ trợ là 170,5 tỷ đồng; 100% trường hợp đề nghị hưởng BHTN được tư vấn giới thiệu việc làm mới, trong đó hỗ trợ học nghề 260,5 triệu đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, Thành phố đã ra quyết định hưởng BHTN cho gần 25 nghìn người với số tiền được hỗ trợ là 793,7 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp và hỗ trợ học nghề với số tiền 1,3 tỷ đồng.

8.2. Bảo đảm an sinh xã hội

Trong tháng Năm, Thành phố thực hiện tốt việc chăm lo, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Bên cạnh đó Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử cách mạng tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cũng trong tháng, Thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 1.172 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã chi cho công tác ưu đãi người có công là 1.012 tỷ đồng, trong đó thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho trên 80 nghìn người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 913 tỷ đồng; chi trả trợ cấp một lần là 38 tỷ đồng; chi quà Tết 35 tỷ đồng; chi điều dưỡng người có công 26 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo được Thành phố quan tâm thực hiện, từ đầu năm đến nay đã có 613 ngôi nhà được khởi công xây sửa, đạt 84,6% kế hoạch năm, trong đó 161 nhà xây mới và sửa chữa đã hoàn thành.

Tính đến cuối tháng Năm, toàn Thành phố có 203,3 nghìn đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với tổng kinh phí chi trả 5 tháng đầu năm 2024 là 771,3 tỷ đồng. Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 3.020 đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng và các đối tượng bảo trợ xã hội khác tại các cơ sở trợ giúp xã hội của Thành phố với mức trợ cấp nuôi dưỡng thấp nhất là 1,8 triệu đồng/người/tháng (riêng trẻ em dưới 4 tuổi là 2,2 triệu đồng/tháng) và chi khác 350 nghìn đồng/tháng.

8.3. Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội

Năm 2024, theo kế hoạch Thành phố giao: Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 94,5% dân số. Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đạt 45% số người trong độ tuổi lao động; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 2,5%. Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 40% lực lượng lao động.

Ước tính đến hết 5 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ bao phủ BHYT của Thành phố đạt 94,31% dân số với 8.021 nghìn người tham gia, tăng 0,4% so với thời điểm 31/12/2023 và tăng 3,84% so với cùng kỳ năm trước. Có 2.092 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc (chiếm 44,33% lực lượng trong độ tuổi lao động), tăng 1,65% và tăng 5,73%; gần 114,3 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện (chiếm 2,42%), tăng 7,48% và tăng 53,36%. Số người tham gia BHTN là 2.024 nghìn người (chiếm 40,03%), tăng 1,69% và tăng 5,86%. Tính đến cuối tháng 5/2024, tổng số tiền thu từ BHXH, BHYT, BHTN là 26,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi BHXH, BHYT, BHTN là 30,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là 17,4 nghìn tỷ đồng; chi khám chữa bệnh BHYT 9,6 nghìn tỷ đồng).

8.4. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Trong tháng Năm, các Trường tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Thành phố cơ bản hoàn thành xong đánh giá kết quả năm học 2023 - 2024; hoàn thành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 (THPT) năm học 2024 - 2025 và hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Năm học 2023 - 2024, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với 12 học sinh đạt giải quốc tế, 184 học sinh đạt giải quốc gia (tăng 43 giải so với năm học trước), 3 học sinh được lựa chọn tham gia đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế; 3 giải tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; 35 học sinh đạt giải quốc gia trong Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, hơn 5.000 học sinh giỏi cấp Thành phố; 136 học sinh xuất sắc được kết nạp Đảng.

Về giáo dục nghề nghiệp, 5 tháng đầu năm 2024 các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh được 95,2 nghìn người (trong đó 7,6 nghìn người trình độ cao đẳng; 9,1 nghìn người trình độ trung cấp; 78,5 nghìn người trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng), đạt 40,5% kế hoạch tuyển sinh năm 2024, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, góp phần cung cấp nguồn lao động có trình độ đào tạo cho thị trường lao động trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận.

8.5. Tình hình dịch bệnh

Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, trong khoảng thời gian từ ngày 15/4 đến ngày 14/5/2024 tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố cơ bản được kiểm soát tốt, cụ thể như sau:

Bệnh Sốt xuất huyết Dengue có xu hướng giảm so với tháng trước, trong tháng ghi nhận 81 ca mắc; cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay Thành phố ghi nhận 652 ca mắc (cùng kỳ năm 2023 có 236 ca mắc). Bệnh Tay chân miệng có chiều hướng tăng nhanh, trong kỳ báo cáo ghi nhận 617 ca mắc; cộng dồn từ đầu năm đến nay có 1.231 ca mắc (cùng kỳ 550 ca mắc). Bệnh thủy đậu 258 ca mắc; cộng dồn 561 ca mắc (cùng kỳ 1.419 ca mắc). Số ca mắc Covid-19 ghi nhận 30 ca; cộng dồn 5 tháng đầu năm có 636 ca mắc. Ho gà 34 ca mắc; cồng dồn 80 ca mắc. Các bệnh truyền nhiễm khác xuất hiện rải rác không đáng kể, Hà Nội chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ, bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ. Hiện nay, thời tiết đang giao mùa, dự báo trong thời gian tới, các bệnh truyền nhiễm dễ lây lan như Covid-19, cúm, thủy đậu, ho gà, sởi, rubella, adeno vi rút, Tay chân miệng, sốt xuất huyết... có thể có xu hướng gia tăng.

Vì vậy các địa phương và cơ sở giáo dục cần làm tốt công tác tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng, chống các ổ dịch mới để kiểm soát tốt nguy cơ bùng phát dịch và giảm thiểu số ca mắc.

Cũng trong tháng Năm, Hà Nội triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024” Thành phố đã đẩy mạnh công tác quản lý an toàn thực phẩm, chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, khống chế không để ngộ độc thực phẩm nhất là những nơi đông người gây tử vong góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định an toàn xã hội và nâng cao đời sống người dân.

8.6. Hoạt động văn hóa, thể thao

Hoạt động văn hóa:

Trong tháng Năm, Thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan Chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế Lao động 01/5; Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong tháng Năm, các di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố đã tổ chức tiếp đón các cơ quan, đoàn thể và Nhân dân đến dâng hương, tham quan du lịch tất cả các ngày trong tuần với 260 nghìn lượt khách, đạt 14,1 tỷ đồng doanh thu phí. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, các di tích đã đón gần 1,6 triệu lượt khách tham quan, đạt 57,4% kế hoạch năm; doanh thu phí tham quan 84,5 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch năm. Cũng trong tháng, các đơn vị nghệ thuật tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và phục vụ đông đảo các tầng lớp Nhân dân với hơn 200 buổi diễn, thu hút 127,2 nghìn lượt khán giả, doanh thu 3,3 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, Thành phố đã tổ chức 970 buổi biểu diễn, đạt 43,6% kế hoạch năm; thu hút 339,6 nghìn lượt khán giả, đạt 36,6%; doanh thu 22,8 tỷ đồng, đạt 47,1%.Bên cạnh đó, Bảo tàng Hà Nội duy trì mở cửa đón khách tham quan, bố trí cán bộ thuyết minh hướng dẫn, đón tiếp khách đến tham quan, trong 5 tháng đầu năm 2024 đã đón 49,7 nghìn lượt khách. Thư viện Hà Nội phục vụ bạn đọc tại chỗ, cho mượn về nhà và qua không gian mạng với số lượng trên 1,4 triệu lượt người; phục vụ hơn 3,1 triệu lượt tài liệu; số lượng người cấp mới và đổi thẻ thư viện gần 11,1 nghìn người.

Hoạt động thể thao: Trong tháng Năm, Thành phố đã cử các đoàn huấn luận viên, vận động viên đi tập huấn, thi đấu các giải đấu trong nước và quốc tế, đồng thời phối hợp tổ chức các giải thi đấu chuyên nghiệp theo kế hoạch. Thể thao thành tích cao Hà Nội 5 tháng đầu năm 2024 đạt được 40 huy chương tại các giải đấu quốc tế (6 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc, 20 huy chương Đồng) và 667 huy chương trong nước (263 huy chương Vàng, 212 huy chương Bạc, 192 huy chương Đồng).

Thể thao quần chúng tiếp tục được tổ chức tại các quận, huyện, thị xã với các giải đấu, hội thi thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân tại địa phương và các vùng lân cận. Các hoạt động thể dục thể thao đa dạng, phong phú, phù hợp với mọi lứa tuổi, từ những môn thể thao cổ truyền của dân tộc đến những môn thể thao được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện như: Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Võ, Quần vợt, Bóng bàn...

8.7. Trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

Theo số liệu tổng hợp từ Công an thành phố Hà Nội, tình hình trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ tháng Năm (từ 15/4/2024 đến 14/5/2024) trên địa bàn Hà Nội như sau:

Phạm pháp hình sự: Trong tháng phát hiện hơn 600 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 289 vụ do công an khám phá. Số đối tượng vi phạm bị bắt giữ theo luật là 515 đối tượng. Phát hiện, bắt giữ 191 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế với 222 đối tượng, thu nộp ngân sách 20,7 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2024, phát hiện 2.214 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ theo luật 2.181 đối tượng; 1.480 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, bắt giữ 1.687 đối tượng; thu nộp ngân sách 66,8 tỷ đồng.

Tệ nạn xã hội: Trong tháng đã phát hiện 34 vụ cờ bạc, bắt giữ 156 đối tượng. Tổng số vụ vi phạm pháp luật về ma tuý bị phát hiện là 230 vụ, bắt giữ 384 đối tượng, trong đó xử lý hình sự 220 vụ với 344 đối tượng. Cộng dồn 5 tháng đầu năm nay, trên địa bàn Thành phố đã phát hiện 282 vụ cờ bạc, bắt giữ 1.452 đối tượng; số vụ vi phạm pháp luật về ma tuý bị phát hiện là 1.629 vụ, bắt giữ 2.460 đối tượng.

Tai nạn giao thông: Tháng Năm, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 153 vụ tai nạn giao thông làm 64 người chết và bị thương 158 người. Trong đó, 151 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 62 người chết, 158 người bị thương và 2 vụ tai nạn đường sắt làm 2 người chết. Chia theo mức độ nghiêm trọng, có 72 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 64 người và bị thương 39 người; số vụ tai nạn ít nghiêm trọng và va chạm có 81 vụ làm 119 người bị thương. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2024, xảy ra 697 vụ tai nạn giao thông, trong đó 686 vụ tai nạn đường bộ và 11 vụ tai nạn đường sắt, làm 300 người chết và 594 người bị thương.

Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ: Trong tháng phát hiện 723 vụ vi phạm về bảo vệ môi trường với 724 đối tượng; xử lý 698 vụ với 702 đối tượng; thu nộp ngân sách hơn 3,3 tỷ đồng. Cũng trong tháng Năm, trên địa bàn Thành phố xảy ra 100 vụ cháy, trong đó có 14 vụ cháy trung bình và 75 vụ cháy nhỏ. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, ghi nhận 2.986 vụ vi phạm về bảo vệ môi trường với 3.010 đối tượng; 477 vụ cháy làm 6 người chết và 3 người bị thương./.


File đính kèm