024 3 8254 239 | hanoi@gso.gov.vn
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu
Ngày ban hành
210/CTK-TTTT
Cục Thống kê thành phố Hà Nội
Văn bản nội bộ
Văn bản điều hành
17/04/2024
280/TCTK-KHTC
Tổng cục thống kê
Văn bản nội bộ
Văn bản điều hành
01/03/2024