024 3 8254 239 | hanoi@gso.gov.vn
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu
Ngày ban hành
19/2014/QĐ-TTg
Chính phủ
Nghị định
Văn bản pháp lý
19/07/2013