024 3 8254 239 | hanoi@gso.gov.vn
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu
Ngày ban hành
526/CV-HĐT
Tổng cục thống kê
Văn bản nội bộ
Văn bản nghiệp vụ, thống kê
13/03/2024