024 3 8254 239 | hanoi@gso.gov.vn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VỀ THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU
  •   13/03/2024 14:44

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê, Tổng cục Thống kê có chức năng đầu mối thực hiện hoạt động dịch vụ thống kê theo nhu cầu của người dùng. Mọi hoạt động dịch vụ do Trung tâm thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong lĩnh vực này.Các hoạt động dịch vụ của Trung tâm được thực hiện theo các nội dung sau:a. Phạm vi hỗ trợ thông tin thống kê:Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê là đầu mối cung cấp dịch vụ hỗ trợ thông tin thống kê do Tổng cục Thống kê thu thập, tính toán, lưu trữ và công bố gồm:(1) Hỗ trợ thông tin thống kê;(2) Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê;(3) Điều tra thống kê, khảo sát thị trường (Nội dung chi tiết trên trang Web của Trung tâm);(4) Tư vấn thông tin thống kê.b. Quy trình thực hiện– Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi tắt là Khách hàng) có nhu cầu sử dụng dịch vụ thống kê có thể liên lạc với Phòng Tư vấn và Dịch vụ thống kê, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê số điện thoại 024.37332997 và Email: sdc@gso.gov.vn;– Bước 2: Trên cơ sở nhu cầu dịch vụ thống kê của Khách hàng, Trung tâm sẽ phân loại dịch vụ, phối hợp với các đơn vị chuyên môn của TCTK để xác định khả năng đáp ứng, khối lượng công việc, ước tính chi phí dữ liệu, chi phí viết báo cáo phân tích, chi phí hành chính… và hồi đáp chi tiết cho Khách hàng;– Bước 3: Khách hàng có nhu cầu nếu chấp thuận dịch vụ thống kê, hai bên sẽ tiến hành thương thảo và ký kết Hợp đồng;– Bước 4: Sau khi Hợp đồng có hiệu lực, Trung tâm sẽ tiến hành triển khai thực hiện theo nội dung các điều khoản thống nhất trong Hợp đồng đã ký kết;– Bước 5: Khi yêu cầu về dịch vụ thống kê trong Hợp đồng đã hoàn thành, Trung tâm cùng Khách hàng sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao kết quả;– Bước 6: Trung tâm và Khách hàng hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán Hợp đồng.c. Hồ sơ hoạt động dịch vụ:Hồ sơ hoạt động dịch vụ do Trung tâm thực hiện sẽ gồm:(1) Yêu cầu hỗ trợ thông tin thống kê của Khách hàng bằng văn bản hoặc email;(2) Báo giá yêu cầu thông tin của Trung tâm cho Khách hàng bằng văn bản (Bản chào giá) hoặc email;(3) Hợp đồng cung cấp dữ liệu;(4) Bản số liệu, báo cáo phân tích theo yêu cầu của Khách hàng;(5) Hóa đơn tài chính;(6) Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng;(7) Giấy tờ khác (khi có yêu cầu).d. Chi phí thực hiện: Theo nội dung thống nhất trong Hợp đồng.e. Thời hạn thực hiện: Theo nội dung thống nhất trong Hợp đồng.f. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê.g. Kết quả thực hiện:– Bản dữ liệu, phân tích số liệu theo yêu cầu của khách hàng;– Bảng thuyết minh, mô tả dữ liệu (nếu có).Khi có nhu cầu thông tin thống kê, hãy liên hệ với chúng tôi:Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê, 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà nộiĐiện thoại: 024.37332997Email: sdc@gso.gov.vnWebsite: http://tuvandichvuthongke.vnChatbox: TTTV VÀ DVTK (0374889819)

HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ THẨM ĐỊNH HỆ THÔNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ, PHÂN LOẠI THỐNG KÊ, PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
  •   13/03/2024 14:43

1. Trình tự thực hiệnBước 1: Cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê, phân loại thống kê, phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê lập hồ sơ gửi về Tổng cục Thống kê đề nghị  xem xét, rà soát, đánh giá đối với nội dung văn bản thống kê trước khi ban hành;Bước 2: Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ,  Tổng cục Thống kê tiến hành thẩm định theo quy định;Bước 3: Kết thúc thời gian thẩm định, Tổng cục Thống kê sẽ có văn bản trả lời kết quả thẩm định cho cơ quan, đơn vị, tổ chức có yêu cầu.2. Cách thức thực hiện  Trình tự, thủ tục thẩm định văn bản thống kê do các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê hoặc Hội đồng thẩm định thực hiện, bao gồm:– Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành;– Điều chỉnh, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành;– Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng;– Phân loại thống kê ngành, lĩnh vực;– Phương án điều tra thống kê trong hoặc ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và phương án điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;– Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.3. Thành phần hồ sơa) Hồ sơ hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; điều chỉnh, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành do bộ, ngành chủ trì soạn thảo gửi đến Tổng cục Thống kê để thẩm định bao gồm:– Văn bản đề nghị thẩm định;– Bản dự thảo danh mục chỉ tiêu thống kê;– Bản dự thảo nội dung chỉ tiêu thống kê.b) Hồ sơ phân loại thống kê ngành, lĩnh vực do bộ, ngành chủ trì soạn thảo gửi đến Tổng cục Thống kê để thẩm định bao gồm:– Văn bản đề nghị thẩm định;– Bản dự thảo phân loại thống kê.c) Hồ sơ phương án điều tra thống kê trong hoặc ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia do bộ, ngành chủ trì soạn thảo; phương án điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì soạn thảo gửi đến Tổng cục Thống kê để thẩm định bao gồm:– Văn bản đề nghị thẩm định;– Bản dự thảo phương án điều tra thống kê.d. Hồ sơ chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành do bộ, ngành chủ trì soạn thảo gửi đến Tổng cục Thống kê để thẩm định bao gồm:– Văn bản đề nghị thẩm định;– Dự thảo văn bản ban hành;– Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo.4. Số lượng hồ sơ:   01 bộ5. Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm thẩm định và gửi văn bản thẩm định cho cơ quan chủ trì soạn thảo. Đối với trường hợp thẩm định phương án điều tra thống kê đột xuất khi có thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp đột xuất khác thì thời hạn thẩm định là 05 ngày làm việc.6. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cơ quan thống kê Bộ, ngành hoặc đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh.7. Cơ quan thực hiện thủ tục:  Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kêTiếp nhận hồ sơ thẩm địnha) Đơn vị phụ trách phương pháp chế độ thống kê tiếp nhận hồ sơ thẩm định văn bản thống kê phải kiểm tra hồ sơ thẩm định.Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Thống kê có quyền yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung các tài liệu còn thiếu theo quy định.b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ thẩm định của Tổng cục Thống kê, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm bổ sung hồ sơ thẩm định.Thời điểm thẩm định được tính từ ngày Tổng cục Thống kê nhận đủ hồ sơ thẩm định.8. Kết quả thực hiện: Công văn phúc đáp trả lời kết quả thẩm định.9. Lệ phí: Không có10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tụcTừ chối yêu cầu thẩm định trong các trường hợp sau:a) Văn bản thống kê yêu cầu thẩm định không phải là văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế 452/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 6 năm 2018.b) Hồ sơ gửi thẩm định văn bản thống kê không đầy đủ theo quy định.c) Cơ quan yêu cầu thẩm định không phải là cơ quan chủ trì soạn thảo.11. Căn cứ pháp lýa) Luật Thống kê 2015 (Điều 20,26,32,43)b) Quy chế thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê, phân loại thống kê, phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê Ban hành kèm theo Quyết định số  452/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.Địa chỉ nhận hồ sơ: Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin,  Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội. Điện thoại: 02473046666 – 8003

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ NĂM 2023
  •   13/03/2024 14:38

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê trân trọng thông báo về việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 như sau: