024 3 8254 239 | hanoi@gso.gov.vn

Sách trắng doanh nghiệp Hà Nội năm 2022

04/07/2023 16:06

Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Trong những năm qua, HàNội đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”. Kinh tế tư nhân ở nước ta nói chung và kinh tế Thủ đô nói riêng đã không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay ở nước ta, tỷ trọng GDP của khu vực kinh tế tư nhân luôn duy trì ổn định trong khoảng 40%, bước đầu đã hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị trường trong nước và quốc tế, trình độ của đội ngũ doanh nhân được nâng cao và ngày càng lớn mạnh.

Sự phát triển của kinh tế tư nhân góp phần xóa đói, giảm nghèo ở mức độ rộng khắp, là yếu tố chủ chốt và bền vững tạo ra việc làm và thu nhập cho lao động khu vực ngoài nhà nước. Khu vực này còn được cho là động lực thúc đẩy cạnh tranh và tạo môi trường kinh doanh b.nh đẳng, bởi đây là khu vực nhạy bén, năng động, dễ thích nghi với thị trường, sẵn sàng đổi mới để phát triển.

Tuy nhiên, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 vào năm 2020 đã tác động tiêu cực đến khu vực doanh nghiệp tư nhân, khiến các chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, giá cả một số nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào cho sản xuất, kinh doanh tăng; doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ và nguồn vốn. Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với biến chủng Delta nguy hiểm. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các lĩnh vực du lịch, vận tải, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí.

Trong bối cảnh đó, ngoài các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố Hà Nội cũng đã ban hành một số chính sách đặc thù và dành nguồn lực thích đáng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ứng phó với dịch bệnh, ổn định sản xuất kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô. Nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong giai đoạn này được UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh là: Giữ vững thành quả chống dịch; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; điều hành thu - chi ngân sách hiệu quả, đúng hướng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian dài giãn cách nghiêm ngặt. Đây là nguyện vọng và quyền lợi chung của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp và lộ trình cụ thể cho từng địa bàn, nhóm ngành cần được thường xuyên cập nhật, hiệu chỉnh quán triệt và bám sát các văn bản, chủ trương chỉ đạo chung của Trung ương, cũng như phù hợp phân cấp quản lý Nhà nước hiện hành và đặc thù thực tiễn địa phương…

Với mong muốn phản ánh một bức tranh toàn cảnh về thực trạng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nhằm cung cấp thông tin, phục vụ nghiên cứu, xây dựng định hướng, chiến lược và các chính sách phát triển doanh nghiệp, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Cục Thuế Thành phố phối hợp nghiên cứu, phân tích số liệu, biên soạn và phát hành “Sách Trắng doanh nghiệp Hà Nội năm 2022”. Nội dung “Sách Trắng” bao gồm:

Phần I: Bối cảnh kinh tế - xã hội giai đoạn 2019-2022.

Phần II: Tổng quan về doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021.

Phần III: Đề xuất một số giải pháp phát triển doanh nghiệp và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Phần IV: Bộ chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021.

Đây là năm thứ hai thành phố Hà Nội biên soạn ấn phẩm “Sách Trắng doanh nghiệp”, vì vậy ấn phẩm khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn trong việc tập hợp số liệu cũng như trong những đánh giá, phân tích về doanh nghiệp Hà Nội, rất mong quý độc giả thông cảm.

Trân trọng cảm ơn ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân về nội dung, thông tin và hình thức của ấn phẩm để các năm tiếp theo ấn phẩm có chất lượng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của độc giả và các đối tượng sử dụng thông tin.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

File đính kèm