024 3 8254 239 | hanoi@gso.gov.vn

Hội nghị Ban Thường vụ đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Hà Nội làm việc với Đảng ủy Cục Thống kê Hà Nội

24/05/2024 16:38

Sáng ngày 24/5/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội về làm việc với Đảng ủy Cục Thống kê về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2024

Tham dự Hội nghị có:

- Về phía Đảng ủy Khối: Đ/c Doãn Trung Tuấn - Bí thư Đảng ủy Khối; Đ/c Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đ/c Chánh văn phòng Đảng ủy Khối, chuyên viên theo dõi đảng ủy Cục Thống kê.

- Về phía Đảng ủy Cục Thống kê: Các đ/c BCH Đảng bộ, các đ/c Bí thư Chi bộ trực thuộc và đ/c giúp việc cấp ủy.

Đ/c Doãn Trung Tuấn - Bí thư Đảng ủy Khối và Đ/c Đậu Ngọc Hùng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Tại buổi làm việc, đ/c Hoàng Văn Thức - Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thống kê đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2024. Trong đó, đã khái quát về Cục Thống kê, các tổ chức Đảng, đoàn thể và nêu rõ Cục Thống kê TP đã tổ chức triển khai các cuộc điều tra thống kê thường xuyên theo đúng phương án quy định; cùng với việc điều tra thường xuyên, Cục Thống kê đã tổ chức thực hiện 02 cuộc điều tra của Thành phố (Điều tra thu thập thông tin về lao động phục vụ phân loại đô thị năm 2024 theo Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội; Điều tra thu thập thông tin thống kê các chỉ tiêu phát triển nhà ở năm 2024 theo nhiệm vụ được phân công trong Chương trình công tác số 03, 05 của Thành ủy), đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ như: biên soạn báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng; cung cấp và phổ biến thông tin thống kê phục vụ Thành phố; thực hiện Chiến lược phát triển thống kê; Công tác xây dựng đảng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; Công tác kiểm tra giám sát... Báo cáo đã thẳng thắn nêu 03 hạn chế còn tồn tại và chỉ ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế và có 2 đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy Khối. Tại Hội nghị, Đảng ủy Cục Thống kê cũng đã đặt ra phương hướng, nhiệm vụ trong tâm 7 tháng cuối năm 2024 của Đảng ủy.

Tiếp theo các đ/c Đảng ủy viên và các đ/c Bí thư Chi bộ đã tham luận và nêu rõ hơn một số nội dung trong báo cáo như: thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác đảng và có một số đề xuất kiến nghị. Sau đó đ/c Đậu Ngọc Hùng - Bí thư Đảng ủy Cục Thống kê cũng phát biểu trao đổi thảo luận cụ thể chi tiết về nhiệm vụ của Cục Thống kê đối với Thành phố, nêu bật những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của Đảng ủy.

Để làm rõ hơn những trao đổi, thảo luận của Đảng ủy Cục Thống kê, các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có những trao đổi cụ thể với đảng ủy Cục Thống kê về công tác văn phòng, công tác tuyên giáo, công tác tổ chức, công tác kiểm tra...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối Doãn Trung Tuấn ghi nhận, biểu dương kết quả, đóng góp của ngành Thống kê đối với sự phát triển của TP và đánh giá cao sự thẳng thắn và tinh thần tự phê bình của Cục Thống kê khi chỉ ra 03 hạn chế; đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Cục Thống kê tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho người làm công tác thống kê cấp xã; rà soát, cập nhật các quy chế và làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp... Đ/c cũng đã ghi nhận và tiếp thu đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy Cục Thống kê và giao các Ban Đảng thực hiện.

Đ/c Đậu Ngọc Hùng thay mặt Đảng ủy Cục Thống kê đã tiếp thu những ý kiến kết luận và chỉ đạo của đ/c Doãn Trung Tuấn, Đảng ủy Cục sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ đảng trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ mong muốn Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm, hướng dẫn Đảng ủy Cục Thống kê về công tác đảng trong thời gian tới. 

Một số hình ảnh Hội nghị

Đ/c Doãn Trung Tuấn - Bí thư Đảng ủy Khối và Đ/c Đậu Ngọc Hùng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì Hội nghị
Đ/c Hoàng Văn Thức - Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thống kê báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2024


Các Đ/c Đảng ủy viên Cục Thống kê phát biểu


Đ/c Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các Đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao đổi cụ thể với đảng ủy Cục Thống kê


Đ/c Bí thư Đảng ủy Khối Doãn Trung Tuấn phát biểu kết luận và chỉ đạo


Đ/c Đậu Ngọc Hùng - thay mặt Đảng ủy Cục Thống kê đã tiếp thu những ý kiến kết luận và chỉ đạo của đ/c Doãn Trung Tuấn