024 3 8254 239 | hanoi@gso.gov.vn

Báo cáo kết quả chủ yếu Điều tra thu thập thông tin thống kê các chỉ tiêu phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội

11/04/2024 07:21

Tin khác